Ofte stilte spørsmål

Få svar på det du lurer på om spyling av rør og avløp, tining av frosne rør og avløp, rørfornying, rørinspeksjon, trasesøk og mye annet.

Spylebil er en varebil som er utstyrt med et høytrykksaggregat. De er effektive for å spyle opp blokkeringer i blant annet avløpsrør. Nødvendige slanger og utstyr er med slik at alle rør kan spyles. Alt fra tette kjøkkenvasker, tette baderomsvasker, tette toaletter, tette sluk, tette bunnledninger, tette stikkledninger. Vi i SpyleXperten har til enhver tid med oss i våre spylebiler rørinspeksjonskamera, trasesøker og nødvendig kompetanse for å løse dine vann og avløpsproblemer.

Får du avløpsvann, kloakk, spillvann opp gjennom sluk i kjelleren bør det handles raskt. Dette for å minimere risikoen eller begrense sekundærskader i aktuelt rom og tilstøtende rom. Får man vann opp i kjelleren sitter det en blokkering langt ut i avløpsrøret. Er blokkeringen i felles avløpsledning eller i kommunal ledning vil man få tilsig av avløpsvann fra de husstander som er før deg på det aktuelle strekket. Er det en lokal blokkering på din egen stikkledning vil ditt forbruk komme opp. Det er da viktig og stoppe all forbruk av vann i husstanden, og ringe oss sik at vi kan komme med spylebil og nødvendig utstyr.

Ved tette rør og avløp kan du prøve å rense vannlåsen eller sluket. Hvis problemet ligger dypere i røropplegget kan en avløpsåpner fra butikken kanskje hjelpe. Noen av de tradisjonelle avløpsåpnerne er blant annet, Plumbo, Mudin avløpsåpner, Jif avløpsåpner etc. Når slike produkter benyttes er det viktig å lese pakningsvedlegget nøye for optimal effekt og for å forhindre at problemet blir større. Man kan også prøve rensespiral, stakefjær, avløpspumpe, vakuumpumpe og rensebånd for å løsne blokkeringer, men vår erfaring er at dette ofte ender i blokkerte rør innen kort tid igjen. Dersom det ikke løser problemet, anbefaler vi å kontakte oss slik at du kan få god og riktig hjelp.

Spyling av rørene kan være skadelig for eldre rør som allerede er i dårlig stand. Våre operatører tar hensyn til rørets tilstand, alder og materialkvalitet for å unngå skader. Skade som krever utskiftning eller rehabilitering forekommer sjelden grunnet spyling.

Rørinspeksjon er nødvendig når du mistenker deformasjon, skade, problemer med å finne rørproblemer eller når du ønsker å få informasjon om tilstanden til rørene dine. Vi bruker kameraer for å filme innsiden av rørene og avdekke feil som vannfylling, bruddskader, motfall, ujevnheter i rørvegger, avleiringer, røtter og fremmedlegemer. Rørinspeksjon er også nyttig i tilfeller der tilkomst er begrenset, for eksempel ved inspeksjon av avløpsrør, ventilasjonskanaler, skorsteiner, taknedløp og andre rør med begrenset tilgang. 

Vi utfører rørinspeksjon hele døgnet i Oslo og Viken-området og kan komme på kort varsel for å finne ut av tilstanden på ditt røropplegg.

Hvis tilstanden til rørene tillater det, kan de skiftes ut der tilkomsten er enkel. Hvis tilkomsten er vanskelig, kan rørene vurderes for rørfornyelse, avhengig av deres tilstand. Rørene må være fri for vannfylling, innsnevring av diameter eller større skader/brudd. Rørfornyelse kan være kostnadseffektivt og tidsbesparende hvis forutsetningene er oppfylt.

Rørfornying er en metode for å rehabilitere gamle rør uten å måtte gjøre større inngrep i bygningsstrukturen. Prosessen innebærer at en epoksybehandlet polyesterforing vrenges inn i det eksisterende røret og presses ut mot rørveggene ved hjelp av trykkluft. Deretter herdes foringen med damp for å fremskynde herdedtiden og nedetid på ditt røropplegg. De fleste typer rør kan bli rørfornyet, men visse forutsetninger må være til stede. Grenrør og tilkoblinger gjenåpnes ved bruk av en freserobot.

Tiden det tar å rørfornye avhenger selvfølgelig av omfanget, lengde, utfresinger og tilkomst. Som regel kan et rørstrekk utføres innen en arbeidsdag. Ta kontakt for mer informasjon rundt ditt prosjekt.

Det finnes flere måter å tine fryste rør på. Det viktigste er å lokalisere problemet. Har du et fryst vannrør er det noe som går utover din hverdag og komfort. Ikke bare det men det kan igjen skape større problemer, så her bør man handle raskt. Prøv å finn ut hvor rørene går og se om det er noen kuldebroer langs rørets strekk. Ligger det mot yttervegg kan dette også være problemet. Prøv først og varm opp med en hårføner e.l hvis du tror det kan være et lokalt problem. Er det rør som går mot yttervegg over lengre strekk bør man få opp temperaturen i rommet. Renner vannet sakte men det kommer litt så la springen stå oppe en stund slik at temperert vann kommer til. Hvis man ikke får kontroll på dette innen kort tid anbefales det at det kommer en operatør til deg som kan bistå med rett utstyr og kompetanse.

Flere spørsmål?

Vi er tilgjengelig hele døgnet, og hjelper deg gjerne med alt som har med rør og avløp.