Dette imprint ble sist oppdatert den 21. desember, 2023.

Eieren av dette nettstedet er:

SpyleXperten AS Aksjeselskap
Jerikoveien 20, 1067 Oslo
Norge
E-post: post@spylexperten.no
Telefonnr: 40059721
MVA ID: 927 810 506

Juridisk(e) representant(er) for SpyleXperten AS Aksjeselskap:

Stian Jensen, Thomas Wessel

1. Generelt

1.1 Vi er registrert på Foretaksregisteret, MVA-registeret med lisens- eller registreringsnummeret:

Vi er ikke villige eller forpliktet til å delta i tvisteløsningsprosedyrer for en forbrukervoldgiftsnemnd.